ספרים בעבודה

כפאח עבד אלחלים

لغة السر שפת הסוד

ברומן זה חוזרת הסופרת הלבנונית נג׳וא ברכאת אל מקור כל הסיפורים: אל השפה שהופכת ברומן זה מכלי לספר את הסיפור לנושא של הסיפור.באמצעות עלילה בלשית מורכבת, מגוללת ברכאת את שהיא יודעת ואת הסודות שגילו לה ספרי המיסטיקה.

עמנואל קופלביץ'

عجائب الآثار في التراجم والأخبار היום שבו התערערו חוקי בראשית

הספר "נפוליאון במצרים: מבט מקהיר" (שם זמני בעברית), שנכתב בקהיר על ידי עבד אל-רחמן אלג'ברתי, מתעד את שלוש השנים הדרמטיות שחוותה מצרים למן הרגע שחיילי נפוליאון כבשו אותה ב-1798 ועד שהובסו בשנת 1801. מלבד ההיבט הגיאו-פוליטי, שנים אלו נחשבות בעלות חשיבות מכרעת בהיסטוריה התרבותית של המזרח התיכון בכלל ושל מצרים בפרט: בשנות שלטונו של נפוליאון נחשפו תגליות רבות-ערך על התרבות המצרית העתיקה. אלג'ברתי, שהיה בעל חושים היסטוריים מחודדים, החל לכתוב את דברי הימים של המאורעות שקרו בקהיר ממש עם פלישת הצרפתים. כרוניקות אלו תורגמו בחלקן לאנגלית, ונודעו כ"היסטוריה של מצרים של אלג'ברתי". התרגום של טקסט היסטורי חשוב וייחודי זה, שנכתב בידי ערבי בן התקופה, יאפשר לקורא העברי ללמוד על המזרח התיכון ומגעיו עם אירופה דרך עיניים ערביות מקומיות, ויעשיר את זווית הראייה שלו על ההיסטוריה המקומית והאזורית.

1 2